Wie op jonge leeftijd van dichtbij iets ingrijpends meemaakt, kan dat vaak maar moeilijk plaatsen. Het besef komt niet zelden pas vele jaren later, soms in een “derde persoon” die geenszins nauw betrokken hoeft te zijn.

Iedere persoonlijke ervaring is anders, elke situatie is anders en de tijdsgeest speelt zeker ook een  belangrijke rol. Maar toch ervaar ik gevoelens en emoties ook universeel. En van alle tijden. Met het verstrijken der jaren wordt de wereld om me heen beetje bij beetje invoelbaar.

Begrijpen is weer iets anders, maar te herkennen wat ik voorheen enkel voelde lijkt me eigenlijk veel belangrijker.

MAT VAN DER HEIJDEN

Later, 2023, potlood-aquarel-papier, 32,5-25 cm