Bij onze voorbereidingen voor dit editorial, het laatste van dit vermaledijde jaar, stuitten we op het stukje dat vorig jaar op deze plaats stond, met daarin een uitspraak van actrice Marie Vinck. Ze vertelt hoe ze als theatermaker bezig is steeds opnieuw datzelfde verhaal uit te diepen, het verhaal dat gaat over ‘het individu dat tegen beter weten in vat probeert te krijgen op de wereld’.

Vat krijgen op de wereld – het was in 2023 lastiger dan ooit. Te veel gebeurtenissen van de afgelopen maanden zíjn niet te bevatten.

Nog vóór de oorlog in Israël en Gaza vonden we dat dit decembernummer over inspiratie moest gaan. Met verhalen over alle dromen van de wereld die ons bij elkaar houden.    

Dat is, menen we, gelukt. In de columns van ZOUT-medewerkers onder de noemer 2023 een jaar in scherven, net zo goed als in de stukken over de meest memorabele boeken, filmscenes, theateropvoeringen en exposities van afgelopen jaar. Zonder de gedrevenheid en inspiratie van alle betrokkenen had het beeld er heel anders uitgezien. Wat ook geldt voor de werken van kunstenaars als Sarai van de Boel, Piet Menu, Chequita Nahar en Nadia Nsay die aan het woord komen in de december traditionele terugblik-interviews.

Te veel gebeurtenissen van de afgelopen maanden zíjn niet te bevatten

Rond Kerstmis zal Van Dale ons weer verrassen met ‘het woord van het jaar’. Bij de kinderen is dat alvast bekendgemaakt, het is bro. Kids zien elkaar als broeder, en dat is op zich hoopgevend. Nu de volwassenen nog. Het concept van ‘broederschap’ kan wel een zetje gebruiken.

Bij ‘het woord van het jaar’ onder volwassenen denken we eerder aan een begrip als ‘transitie’ – al zullen er juryleden zijn die het een containerbegrip vinden, wat het inderdaad is. Voorstanders zullen zeggen: sinds 2023 lijkt alles en iedereen in transitie. 

Dat geldt ook voor ons. Ja, ook wij bevinden ons in een transitie. Die zal een aantal jaren in beslag nemen. We willen zorgvuldig te werk gaan, en alle lezers meenemen in de verandering waarvan we vorig jaar op deze plek al de contouren schetsten. We beschreven toen de nasleep van de coronacrisis, waar we bepaald niet ongeschonden uitkwamen.

De geleerde les is dat het vrijwel ondoenlijk is om ZOUT, als ongesubsidieerd blad, in de lucht te houden zoals ons dat in de jaren vóór corona wel lukte. Het kan alleen als we de overstap maken naar een structurele lezersbijdrage/abonnement voor zowel het maandelijks magazine als de online weekeditie. Die bijdrage van de lezers zal ZOUT minder afhankelijk maken van de inkomsten uit advertenties. 

Die bijdrage is nu nog vrijwillig. Net als in 2022 vragen we hier onze gratis lezers om het jaar af te sluiten met een bijdrage van 15 euro – het mag ook meer zijn. Het helpt ons enorm om ook dit jaar de eindjes weer aan elkaar te kunnen knopen. U kunt het bedrag overmaken op banknummer NL55 SNSB 093 67 79 675 van Stichting Zuiderlucht, onder vermelding van ‘bijdrage 2023’ én uw emailadres: elke honderdste donatie krijgt een gratis jaarabonnement. 

Ten slotte wensen we u een fijne decembermaand toe, gevolgd door een goed uiteinde en een wereldwijd geïnspireerd 2024. 

WIDO SMEETS

CHRISTIANE GRONENBERG 

redactie@zoutmagazine.eu