Zaterdag j.l. zag ik een prachtige, nooit geschreven opera van Bach, uitgevoerd door Opera2day & De Nederlandse Bachvereniging, over een kort, maar heftig beleg van de stad Münster door Jan van Leiden en zijn wederdopers. Met duidelijk herkenbare muzikale lijnen uit de Matthäus-passion, neemt de opera me mee naar het absolute einde der tijden dat de wederdopers de stad in het vooruitzicht stellen, om uit te monden in dood en verderf voor de aanstichters zelf en al diegenen die zij in hun roeping met zich mee hebben gesleurd.

In de grote foyer van schouwburg De Vereeniging in Nijmegen nip ik tijdens de pauze aan mijn drankje. Het krioelt van de mensen die even de grote zaal hebben verlaten in dit uit beton opgetrokken gebouw. Beelden schieten me te binnen van de grote schouwburg in Marieopoel (Oekraïne) waar op 16 maart 2022, 600 tot 800 mensen dachten te kunnen schuilen, tot een enorm bombardement alles en iedereen verpulverde.

Na de pauze schuifelen we weer behoedzaam naar onze stoelen in de zaal om de afloop in “De Apocalyps” te aanschouwen. De waarheid komt soms akelig dichtbij.

“De Apocalyps”
Opera2Day & De Nederlandse Bachvereniging

MAT VAN DER HEIJDEN

De Apocalyps, Opera2day & Nederlandse Bachvereniging, foto Bart Grietens