MINDER MANNEN _ “Geen probleem. Dan blijven de mensen over die schrijven uit liefde.”
Schrijfster Nina Polak over de trend dat het aantal mannen in de literatuur daalt omdat er steeds minder geld te verdienen valt.

HOE KRIJGT U HET OP? _ “Straks heeft u twintig, dertig miljoen. Hoe krijgt u het ooit op? U kunt het uw kinderen nalaten en uw kindskinderen, maar is het voor hen niet veel beter als ze er zelf hard voor moeten werken, net als u.”
Columnist Frits Abrahams oppert enkele vraagsuggesties aan journalisten die veelverdienende topondernemers interviewen.

LINTBEBOUWING EN ONTBOSSING _“Dat de lintbebouwing, de ontbossing en de verkavelingen sindsdien ook door ons literaire landschap zijn getrokken, hoeft niet te verbazen. Misschien heet dat vooruitgang, maar ik denk ook: we zijn iets kwijt.”
Schrijfster Annelies Verbeke over de onttovering van het Vlaamse landschap, en daarmee die van de literatuur.

WELVAART EN RESPECT _ “We leven in een samenleving die vermoedelijk nooit eerder in de wereldgeschiedenis zo veel vrijheid, ontspanning, welvaart en respect heeft geboden aan zo veel mensen. Tegelijk hangt er een zware sluier van onraad en onbehagen over de wereld.”
René Cuperus, een van de beste columnisten van De Volkskrant, laat de boel in zijn laatste column niet helemaal gerust achter.

JE HEBT ER NIETS AAN _ “Mijn belangstelling voor recensies is een beetje aan het afsterven. Critici hebben steeds minder ruimte om een afgewogen oordeel te geven. Recensies zijn voor lezers. Als schrijver heb je er niets aan.”
Schrijver Oek de Jong over de aandacht voor literatuur in de media.

WILLEKEUR IN WOORDGEBRUIK _ “Ik zou als eerste het taalgebruik verbeteren. Want als het taalgebruik niet juist is, dan is wat wordt gezegd niet wat wordt bedoeld. En als wat gezegd wordt niet is wat wordt bedoeld, komen er geen werken tot stand, dan gedijen de kunst en de moraal niet. Gedijen deze niet, dan is er geen juiste rechtspraak. Als er geen juiste rechtspraak is, dan weet de natie niet wat te doen. Daarom moet men geen willekeur dulden in het woordgebruik.”
Naar aanleiding van het voortdurende gebazel van Thierry Baudet citeert Tommy Wieringa Confucius toen deze werd gevraagd wat hij zou veranderen als hij het in een land voor het zeggen zou krijgen.