Nicole en Marc Maurer (Slenaken, 1969, Eindhoven, 1969) behoren niet tot de klassieke architecten die zich beperken tot bouwen. Ze zoeken inspiratie in de wereld van design en beeldende kunst en deinzen niet terug voor experimenten, cross-overs, pop ups en city branding. De stalen uitkijktoren Indemann bij Aken, een fictieve metrokaart van de Euregio en hun eigen Loorberger bier zijn daar voorbeelden van. “Monoculturen kunnen zich nauwelijks vernieuwen, zoals ook de aarde die slechts met één gewas wordt beplant uiteindelijk uitgeput raakt. Variëteit is een voorwaarde voor vitaliteit, in de landbouw én in de cultuur.”

www.maurerunited.nl

Foto: Perry Schrijvers