De Gentse pedagoog Pedro De Bruyckere geeft zo’n negentig lezingen per jaar. Zelfs in een theater als C-mine Genk. Elk optreden is anders omdat er steeds nieuwe data opduiken over opvoeding en kinderen. “We hebben iets goeds gedaan maar weten niet wat.” door Emile Hollman

De titels van zijn boeken bekken lekker. Jongens zijn slimmer dan meisjes, De jeugd is tegenwoordig, Ik was 10 in 2015, Wat we echt van kinderen kunnen leren. De inbreng van de uitgever, lacht Pedro De Bruyckere (42) die snel wijst op de ondertitels die wat steviger zijn.

De grote lijn in al zijn boeken en lezingen is dezelfde: de toekomst van onze kinderen. Dat geen twee lezingen hetzelfde zijn komt volgens de onderzoeker en pedagoog omdat hij de voortdurende wereldwijde stroom nieuwe data over en jeugd en opvoeding meeneemt in zijn standpunten. “Ik ben verslaafd aan onderzoek en dat vertaal ik naar een groot publiek. Ik maak er een erezaak van om complexe zaken begrijpelijk en met een beetje humor uit te leggen.”

Alle ouders willen dat hun kinderen goed terecht komen, en de meesten komen ook goed terecht, stelt De Bruyckere ons gerust. “De angst van de volwassenen is de grootste bedreiging voor de opgroeiende jeugd. Die bezorgdheid maakt volgens hem de ruimte van jongeren steeds kleiner. “De enige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en buiten de controle van hun ouders kunnen verblijven zijn op de sociale media.

Slapen ze genoeg? Zitten ze niet teveel achter de laptop? Hoe zit het met alcohol en drugs? “Ouders willen alles monitoren. Maar zo creëren ze hyperverantwoordelijke kinderen en keert de verbraving terug. Kinderen moeten kunnen experimenteren, dat is voor hun ontwikkeling belangrijk.” En, betoogt De Bruyckere, slechts een hele kleine groep jongeren ontspoort door de verleidingen op het internet. “Je ziet zelfs een omgekeerde tendens: er zijn wereldwijd nog nooit zo weinig tienerzwangerschappen en het gebruik van alcohol en drugs daalt licht. Het enige waar onderzoekers zich zorgen over maken is dat ze niet weten hoe dat komt.” Lacht: “We hebben iets goeds gedaan maar we weten niet wat.”

Zijn boodschap aan volwassenen: positief en geïnteresseerd zijn, problemen erkennen en onderkennen en mogelijkheden zien. Soms lijkt het simpel. “Uit onderzoek weten we dat kinderen vaak op hun mobieltje kijken om te zien hoe laat het is. Hang een klok op hun kamer.” Afspraken maken is ook een beproefd recept. “Het klinkt misschien flauw maar er hoort ook spel bij. De taak van ouders is om regels af te spreken en te handhaven. De taak van een kind is eronder uit te geraken.”

Pedro De Bruyckere geeft op 24 oktober een lezing in C-mine Genk. c-minecultuurcentrum.be