Harrie Sevriens, Heëlesje Mülkes. Liefst 800 gedichten (of zoentjes zoals hij ze zelf noemt) schreef de voormalige Heerlense Stadsdichter. Niet meer alleen verkrijgbaar als je staat te pissen in een plaatselijke kroeg; nu ook op papier. TIC, 17,50 euro.

Luuk Gruwez, Wijvenheide. Nieuwe bundel van de dichter uit Hasselt die hiermee genomineerd is voor de VSB Poëzieprijs 2013. In zijn gedichten komt de mens die in al zijn lamentabele vleselijkheid wordt bedreigd door een almaar wreedaardiger wereld steeds meer centraal te staan. Arbeiderspers, 17,95.

Thomas Mann, De Toverberg. Literaire klassieker over het verblijf van Hans Castorp in kuuroord Davos; in 1975 door Heerlenaar Pé Hawinkels vertaald, nu door Venlonaar Hans Driessen. Arbeiderspers, 45 euro.

Vjatsjelav Koeprijanov, De papieren leugen. Een Siberische dichter (1939) voor de tiende titel uit de Zwarte Reeks, samengesteld door Germain Droogenbroodt van uitgeverij Point-Editions en de Maastrichtse uitgeverij Boekenplan. Boekenplan, 15,95 euro.

Marlène Hommes, Cirkels in het zand. Hoofdpersoon Elyse Ballieu wordt tijdens een reis door Australië ziek en belandt in een holistisch gezondheidscentrum. Als dat maar goed komt. Aspekt, 18,95.

Wiel Kusters, In en onder het dorp. Mijnwerkersleven in Limburg. Vanuit zijn eigen perspectief, maar gevoed door brede historische kennis, vertelt Wiel Kusters het verhaal van Limburgse mijnwerkers en hun families. Vantilt, 17,50 euro.

Maarten van den Berg, Teer. “De putdeksel van het kleinburgerlijk fatsoen wordt gelicht; we komen in het domein van de morele kelderlucht”, sprak de Maastrichtse oud-wethouder Jacobs bij de presentatie van deze bundel van de dichtende taxichauffeur. Azul Press, 15 euro.

Ad Knotter. Mijnwerkers in Limburg. Een sociale geschiedenis. Boek dat herinnering aan de mijnwerkers levend wil houden en inzicht wil verschaffen in de aard van hun werk, de sociale verhoudingen en de cultuur rond de mijnen. Vantilt 39,95