Halverwege januari, de 12e om precies te zijn, leek het alsof de baas van NRC Handelsblad een bus met redacteuren naar het zuiden had bevolen. De krant presenteerde een bijna paginagroot verhaal over kunstenaar Loek Grootjans die in Museum van Bommel van Dam in Venlo zijn zoveelste vloertje dweilde als onderdeel van zijn autobiografie, vastgelegd in flessen afvalwater. Er was een recensie van twee presentaties in Odapark Venray en een reportage over de kleine theaters in dit land waarin de theaterdirecteuren Brigitte van Eck (Weert), Wybrich Kaastra (Meppel, voorheen theater Heerlen) en Maarten Verhoef (Dordrecht, voorheen Huis van Bourgondië Maastricht) aan het woord kwamen. Bijna twee pagina’s waren ingeruimd voor een interview met ex-Bonnefantendirecteur Alexander van Grevenstein, die geen afscheidsfeestje wil vanwege het gure politieke klimaat waarin we leven. Een museumdirecteur die publiekelijk stelling neemt – dat zijn opvolger die lijn moge voortzetten.

In het economiekatern lazen we van de 180 miljoen euro die DSM en provincie investeren in high tech campussen in Sittard-Geleen en Maastricht. Goed voor 2000 banen en dus “een ticket voor de toekomst” meldt gedeputeerde Mark Verheijen met glimmende koontjes. Die zijn een dag later alweer wat fletser wanneer duidelijk wordt dat het grensoverschrijdende hart- en vaatziekenhuis tussen Heerlen en Aken (investering 250 miljoen) van de baan is. De politieke situatie in Europa is te onzeker, luidt de verklaring. In rond Nederlands: voor Bonn en Den Haag zijn grensgebieden weer grensgebieden. Ze sturen er nog net geen troepen naar toe.

Zo wordt in deze tijd van Europafobie het navelstaren van regeringswege opgelegd. Wat dat oplevert? In het Van Grevenstein-interview staat dat van alle provincies in Limburg de minste museumjaarkaarten worden afgenomen. Elders in dit nummer leest u dat het aantal laaggeletterden in Limburg het hoogst is. Onderzoek die fenomenen, en werk aan een oplossing, denk je dan. Maar de provincie investeert liever in een universitaire leerstoel Taalcultuur die onderzoek doet naar ‘de constructie van lokale identiteit(en) aan de hand van taalgedrag’.

In dezelfde krant lazen we verder dat het CDA Limburg bang is dat de partij afglijdt naar een te linkse koers. Te links? Je knijpt jezelf in de wangen, en denkt nog eens terug aan het hilarische CDA-partijcongres van oktober 2010, dat met een schuimbekkende, saluerende Camiel Eurlings. Wie diens hysterische volk-en-partij oratie heeft verdrongen, kijk gerust nog eens op YouTube.

Over afglijden gesproken. Een dag later blijkt de provinciale PVV-coryfee Cor Bosman zijn PvdA-collega Selcuk Öztürk te hebben uitgemaakt voor “een uitgekotst stuk halalvlees van een Turks varken”. Om met de majesteit te spreken: “Wie is dezer dagen nog ergens verbaasd over?”

De zon hangt laag in het zuiden, en trekt lange schaduwen. Waar vijf jaar geleden de burgemeester van Heerlen een Culturele Lente uitriep, zet zijn Maastrichtse collega in op een commerciële lente. Onno Hoes wil ook op zondag de koopverslaafde horden door de stad jagen “want de creditcard brandt vaak in de binnenzak of de portemonnee.” Het wereldbeeld van een burgemeester in één zin. Op het nippertje voegde hij er nog aan toe “inclusief cultureel programma”, maar daarmee bedoelde hij vast niet dat hij een reddingsboei gaat uitwerpen naar het filmfestival Made in Europa, een van de kroonjuwelen van de stad, dat noodgedwongen ophoudt te bestaan.

Zo openbaren zich de contouren van een stad die het mes in kunst en cultuur heeft gezet om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Die bus met NRC-redacteuren had een dagje langer moeten blijven.

WIDO SMEETS

hoofdredacteur

w.smeets@zuiderlucht.eu

PS Volgende maand bestaat Zuiderlucht vijf jaar. Laat ons weten wat u van ons vindt via mail, twitter of facebook. Wij melden dat in het maart-nummer weer aan u terug.