Vorige keer vroeg ik op deze plaats uw aandacht voor de situatie waarin Zuiderlucht verkeert. De recessie brengt veel onzekerheden met zich mee, ook ons voortbestaan is minder vanzelfsprekend dan een jaar geleden. Vandaar dat we in het vorige nummer een oproep deden aan onze lezers, maar óók aan de professionals in de cultuursector, om op persoonlijke titel een uitspraak te doen over nut en noodzaak Zuiderlucht. Het motto van de campagne, het kan u niet zijn ontgaan, luidt: WORD 1 VAN DE 1000.

Dat kan door voor 55 euro per jaar begunstiger te worden van Zuiderlucht. Het blad wordt dan een jaar lang bij u thuisbezorgd. Inclusief tal van andere voordelen, zie de pagina hiernaast en de spread op pagina 22/23. Want we willen natuurlijk graag dat u begunstiger blíjft. Als je het optelt ben je, om een bekende Mokumse filosoof te citeren, bijna een dief van je eigen portemonnee als je het níet doet.

“De enige manier om met zijn allen goed door deze crisis te komen, is door samen te werken”, zei een ondernemer laatst tegen me. Hij somde een trits van recente allianties op in de sector waarin hij actief was. Op deze plek – u zult het me vergeven – wil ik me beperken tot de actuele positie van Zuiderlucht. Eind maart ging de campagne WORD 1 VAN DE 1000 van start. Nu ik dit schrijf, ruim drie weken laten, is de teller al voorbij de 520, and still counting! Een geweldig resultaat dat motiveert om door te gaan.

Om in veilig vaarwater te belanden, moeten we verder naar de 1000. Deze maand gaat de campagne de tweede fase in. Hier en daar zult u ZL-teams in witte T-shirts zien opdoemen met de inmiddels bekende boodschap. Ook via deze plek, via internet en via de sociale media, zetten we er een tandje bij.

Ook omdat er naar ons idee nog tal van lezers zijn die aansluiting willen zoeken. Mensen die vergeten zijn het formulier op www.zuiderluchtmoetblijven.eu in te vullen. Lezers die ZL4 op een of andere manier hebben gemist. Of dat ze zich al eerder aanmeldden. Dat laatste is nu eenvoudig te checken. Op de cover van dit nummer staan ze allemaal: de begunstigers die ons kapitaal vormen. Vandaar dat we ze presenteren op de beste plek die een blad voor handen heeft: voorop. Een cover vol trouwe lezers: ook om die reden zou dit wel eens een historisch nummer kunnen zijn.