Het lijkt wel een eeuw of anderhalf geleden, in werkelijkheid gaat het om amper vijf maanden. Ons aprilnummer was zo goed als klaar toen het land op slot ging; ZL4 werd ons eerste nummer dat nooit in druk verscheen.

Vanaf half maart lagen we stil – al brachten we vanaf de eerste week het online magazine ZL ExtraTijd uit, een no budget productie om kunst en cultuur ook gedurende de crisis zichtbaar te houden. Nu, bijna zes maanden verder zijn we terug – maar niet zonder zorgen. Meer dan verantwoord was, hebben we de afgelopen periode, om te overleven, onze persoonlijke reserves aangesproken. Intussen is het virus terug van niet weggeweest, en blijft het wachten op het verlossende vaccin/medicijn.

De crowdfunding is mede bepalend voor het voortbestaan van Zuiderlucht.

Om een doorstart te kunnen maken hebben we via de landelijke organisatie Voor de kunst een crowdfunding gelanceerd, zie pagina 3 van dit nummer en www.voordekunst.nl/projecten/10557. Het resultaat zal mede bepalend zijn voor ons voortbestaan. De boodschap is simpel: als u wilt dat Zuiderlucht er ook na corona nog zal zijn, geef asjeblieft dan gul.

Een vaccin om de problemen in de cultuurwereld te boven te komen, zal langer op zich laten wachten. Om bedrijfseconomisch voorbereid te zijn op enkele magere jaren hebben we stevig bezuinigd. Zo gaan we van twee katernen naar één: het service- en agendamagazine ZL Podium maakt voortaan deel uit van de reguliere Zuiderlucht, vier keer per jaar aangevuld met de ZL Theaterspecial.

Inhoudelijk blijft onze inzet dezelfde. Zuiderlucht houdt zich bezig met onafhankelijke journalistiek, ZL Podium richt zich als vanouds op service en een grensoverschrijdende cultuuragenda. Qua vormgeving hebben we in dit nummer ons profiel als cultuurmagazine aangescherpt. Samen met vormgeefster Andrea Bertus is daar hard aan gewerkt. We horen graag wat u ervan vindt.

Mogelijk komen enkele artikelen in dit nummer u bekend voor uit een aflevering van ZL ExtraTijd. Dat was online. Nu geven we artikelen ook op papier de ruimte die ze verdienen.

Vanaf oktober zullen we onze aandacht als vanouds richten op de (semi-)actualiteit. Dat is hard nodig. In Brabant is de verontwaardiging groot nadat de provincie de cultuurportefeuille heeft afgeschaft en het budget bijna gehalveerd. Subsidies worden afgebouwd; door de culturele woestenij die overblijft zou, zo is al geopperd, een paradepaardje als Dutch Design Week ertoe kunnen brengen om van Eindhoven te verhuizen naar Amsterdam.

Ook in Limburg is de onzekerheid groot. In Kerkrade moet Museumplein Limburg (Continium Discovery Center, Cube Design Museum en Columbus Earth Center) anderhalf miljoen bezuinigen. In Maastricht zijn festival Musica Sacra en architectuurplatform Bureau Europa zelfs helemaal wegbezuinigd. Naar verluidt overwegen ze om te verkassen naar Roermond respectievelijk Heerlen. Voor de duidelijkheid: het zijn ontwikkelingen die niets met corona van doen hebben.

De onrust is groot, en zal voorlopig niet minder worden, de tien jaar geleden ingezette marginalisering van kunst en cultuur zet nog steeds door. Om daar een oog op te houden, lijkt het ons goed dat Zuiderlucht blijft bestaan.

De eerste stap daartoe is nu gezet. We zijn er weer. U ook?

WIDO SMEETS
hoofdredacteur
w.smeets@zuiderlucht.eu

Lees hier het september-nummer >>