In korte tijd is de Van Eyck, de postacademische kunstopleiding in Maastricht, van karakter veranderd. De deuren staan open, de (buiten)wereld wordt omarmd. De Van Eyck is een vanzelfsprekende partner in de stad geworden. Komende maand komt de eerste nieuwe lichting binnen sinds de entree van directeur Lex ter Braak. Tijd voor een tussenstand.

“Ik prijs me gelukkig met de deelnemers die vorig jaar zijn gestart op de Van Eyck. Ze zijn zeer betrokken bij het instituut en nemen actief deel aan wat er buiten de opleiding gebeurt. Chaim van Luit had zijn eerste solotentoonstelling in het Bonnefantenmuseum, werk van Charbel-joseph H. Boutros en Oscar Santillan was te zien in het Frontenpark. Dat is waar Van Eyck voor staat: niet alleen werken in je studio, maar een grote mate van betrokkenheid aan de dag leggen met de wereld om je heen. De Open Studios zijn onze uitnodiging om de eerste resultaten van deze wisselwerking te delen.

Een aspect van het verblijf hier is aanhaken op wat de Van Eyck te bieden heeft. Of dat nu voortkomt uit de Hubert Van Eyck, Van Eyck Mirror of de In-Labs. Wat dat allemaal inhoudt? De plaats voor de verdieping van je mogelijkheden is de Jan Van Eyck Academie: een open en multidisciplinair instituut voor postacademische talentontwikkeling van beeldend kunstenaars, ontwerpers, curatoren en dichters.

Ook in de huidige tijd willen kunstenaars zich graag verhouden tot de buitenwereld en daar een rol in vervullen. Als antwoord op de verstikkende bezuinigingen zijn we op zoek gegaan naar eigen inkomsten. Ook op die manier willen we een brug slaan tussen academie, deelnemers en partners in de stad.

Wij willen samenwerken met onderwijsinstellingen en andere kennisinstituten. Dat aspect hebben we ondergebracht in de Hubert van Eyck Academie. Hubert was de oudere broer van Jan van Eyck. Als een onderwijzer leerde hij zijn jongere broer zijn vinding van de olieverf tot grote hoogten te brengen. Zo is de Hubert van Eyck onze institutionele hand naar de onderwijswereld om ons heen. Tot op internationaal niveau. Een voorbeeld: wij maken als enige beeldende kunstinstelling deel uit van het door de EU gefinancierde archeologisch onderzoeksproject NEARCH. Het gaat hierbij om het werk van de kunstenaar en dat van de archeoloog. Dat heeft veel raakvlakken en dat is de inzet. Wij leveren kennis en koppelen onze kunstenaars aan het project. Zo komen de Hubert en Jan van Eyck Academie samen.

In de Van Eyck In-labs werken de deelnemers samen aan zelfgekozen thema’s en onderwerpen. De Van Eyck Mirror verbindt in projecten en concepten de mogelijkheden van Van Eyck aan een breed palet van partners: lokale overheden, bedrijven, culturele instellingen, wetenschappers .

Waar we staan over vijf jaar? Dan zijn we het meervoudige instituut voor beeldende kunst, ontwerp en reflectie waar we nu aan werken in het kwadraat. We maken een begin hiermee door in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds ook plek te bieden aan jonge schrijvers en dichters. De Van Eyck is dan de veelkleurige caleidoscoop waarin talenten, projecten, mogelijkheden en de wereld om elkaar heen draaien. En dat alles vanuit de Euregio gedacht en gezien.”