Vorige week werd aangebeld door een, naar ik zo inschat, elfjarig meisje met een mapje en pen in haar hand. Zonder mij aan te kijken polste ze mijn interesse in kinderpostzegels. Daardoor zouden andere kinderen het beter krijgen. Ik heb nog altijd iets met postzegels, ik wilde haar inzet belonen, en kinderen een betere toekomst geven, daar kon ik echt geen nee tegen zeggen. Na al mijn gegevens met deze jongedame vastgelegd te hebben op haar formulier inclusief extra donatie, kreeg ik een warme lach, een dankjewel en een sticker voor op de deur. 

Afgelopen zomer waren we in Duitsland. We zaten op een terras en keken uit op een oud vakwerkhuis. Boven de voordeur stond een met krijt aangebrachte code van getallen en cijfers, wellicht hebt u ze ook wel eens gezien? Een ‘C’, een ‘M’, een ‘B’, voorafgegaan door ‘20’ en ‘21’ erachter. Ertussen plusjes en sterretjes. We fantaseerden wat die code zou kunnen betekenen. Zou er een gasleiding twintig meter uit de hoek liggen? Wij hadden vroeger toch ook van die plaatjes op ons huis? Het was al laat in de middag en de Frankische wijn gaf ons geen antwoord op onze vraag.

De sticker op de deur was een afschrikmiddel

Het plakken van de kinderpostzegel sticker op onze deur bracht me terug bij deze onbeantwoorde vraag. Zuckerbergs dictionaire en een schrijver met alias ‘Snow70’ brachten antwoord. In Duitsland en Oostenrijk trekken kinderen met Driekoningen langs huizen, zingen een lied en halen zo geld op voor een goed doel. De gulle gever krijgt de code boven de deur. De cijfers staan voor het jaar. De plus voor een kruis, en de letters voor de drie koningen Casper, Melchior en Balthazar. Echter ook voor ‘Christus Mansionem Benedicat’, ‘Christus zegene dit huis’. Het geven van geld voor een goed doel brengt volgens de overlevering voorspoed aan het huis en hun bewoners. 

Vroeger zag ik de sticker van de kinderpostzegels vooral als afschrikmiddel. ‘Hier is al iemand geweest.’ Vandaag zie ik de sticker als symbool. Een symbool dat zegt hoe gezegend wij zijn om anderen te kunnen en mogen helpen.  


Dit artikel is onderdeel van &PAPER en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ZOUT hoofdredactie.