De vijfde KONT

‘Het vloog voorbij, maar het was het waard’, schrijft Griet Menschaert bij het vijfde nummer van het kunstenaarstijdschrift KONT. De Vlaamse kunstenares richtte het blad op in 2017 omdat ze in haar woonplaats Eindhoven ‘een actuele avant-garde miste – artiesten die zich vanuit de onderstroom verhielden tot de hippe identiteit van onze stad.’ Tientallen artiesten maakten de afgelopen vijf jaar exclusief werk voor KONT. Menschaert geeft nu het stokje door aan een nieuwe generatie.
zie kontmagazine.nl

Wonderlaarsjes

Een van de mooiste kinderboeken die we, met de Kinderboekenweek (6-17 oktober) in het vooruitzicht, onder ogen kregen, is Ook honden kunnen vliegen. Katryne Poortman schreef het verhaal, over de zoekgeraakte hond Woef die later wordt teruggevonden in Australië. Hij is zo ver gekomen met de laarzen van Fietje, de hoofdpersoon uit Poortmans vorige boek, Fietje en de rode wonderlaarsjes – meer gaan we hier niet verklappen. Dat het een prachtig voorleesboek is geworden waarin tekst en beeld op sublieme wijze samenvallen, komt niet in het minst door de hartveroverende tekeningen van Karin Winkelmolen.
zie spranckels.nl

Prijs voor Cao Fei

Cao Fei (1978) krijgt de Deutsche Börse-prijs, een prestigieuze fotografieprijs, voor haar verkenningen van de menselijke obsessie voor technologie. De Chinese kunstenares gelooft niet dat vooruitgang ons ook maar een stap dichter bij het grote geluk brengt, integendeel. Cao Fei werd in 2006 door Stijn Huijts, indertijd directeur van museum Het Domein in Sittard, naar Nederland gehaald; de solo-expositie in Sittard, Anti-Heroes,betekende haar Europese doorbraak.
zie @cao_fei