Ik kwam uit een drassig, donker bospad en stapte in het licht. Het pad boog naar rechts. Even hield ik pas op de plaats en wierp een vluchtige blik naar links waar ik in de verte een middelgroot beest zag staan dat kort na mijn aanblik het bos in schoot.

Was dat nou een ree? Een wolf? Een eenhoorn of gevleugeld rendierkalf? Of toch een meerval op poten, een viervoets adelaar of everzwijn op rupsbanden?

Ik dacht je te zien, maar heb niets begrepen.
Vreemd, hoe het daglicht valt.

MAT VAN DER HEIJDEN

Get lost, 2024, acryl-vinyl, 45-40 cm