Schrijver/journalist Geert Mak krijgt de Karelsmedaille 2021 voor zijn integrale oeuvre. Volgens de jury heeft Mak in zijn boeken een wezenlijke bijdrage geleverd over het debat over de rol van Europa in de wereld en heeft hij ertoe bijgedragen het idee van een verenigd Europa dichter bij de mensen te brengen.

De Karelsmedaille, opgedragen aan Karel de Grote, is een prijs die sinds 2000 jaarlijks wordt toegekend aan een persoon of instelling die zich binnen de Europese media verdienstelijk heeft gemaakt voor de Europese eenwording en de totstandkoming van een Europese identiteit. 

‘Met zijn intelligente observaties op het Europese continent, beschreven in boeken als In Europa en Grote verwachtingen – In Europa 1999-2019 schrijft Mak een gedetailleerde kroniek van de laatste dertig jaar en formuleert hij een hoopvol perspectief in een tijd van geopolitieke veranderingen’, aldus de jury. 

‘Juist in tijden waar door onvoorziene omstandigheden zoals een pandemie ineens weer grenzen opduiken is er behoefte aan een waarschuwende stem die de Europese gemeenschap een spiegel voorhoudt. Geert Mak herinnert de burgers eraan wat té vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd, en tekent daarbij aan dat de eenheid van dit geweldige continent zonder inspanningen van alle individuelen voortdurend wordt bedreigd.’

De als jurist en socioloog opgeleide Geert Mak (Vlaardingen, 1946) krijgt de prijs op 15 oktober in het stadhuis van Aken uitgereikt uit handen van Martin Schulz, oud-voorzitter van het Europese Parlement.