Hinkelend, stapje vooruit, stapje opzij, stapje achteruit, vallend en weer opkrabbelend, zo gaat 2020 het archief in. Een rotjaar, op tal van fronten, te veel om op te noemen. ‘Gelukkig zijn we gezond’ was de dooddoener die ons in leven hield. Niet iedereen, het was een jaar met veel aandacht voor ziekte, dood, en het verdriet dat ermee gepaard gaat.

Wat Zuiderlucht betreft, we hebben het overleefd. Vooralsnog. Maar vraag niet hoe. Van april tot september kwam ZL niet uit. We misten het culturele leven, we misten onze lezers, en ja, we misten ook de helft van onze omzet. Van ons budget.

Pogingen tot ondersteuning haalden weinig uit. De overheid, die een historische miljardenregen over het land liet neerdalen, liet het afweten. Op een andere plek werden we, door twee mannen in glimmende pakken met een plastic glimlach, zelfs geschoffeerd. Wie wel eens bij het Elisabeth Strouven Fonds op bezoek is geweest, weet wat we bedoelen. 

Half maart kwamen we met een online magazine, ZL ExtraTijd, om tijdens lockdown I in gesprek te blijven met onze lezers. We zijn ermee doorgegaan, ook toen vanaf september onze maandelijkse editie weer verscheen. Op Tweede Kerstdag ligt het veertigste nummer  van het magazine in uw digitale brievenbus. Wie de voorgaande 39 heeft gemist, ga naar www.zuiderlucht.eu/extratijd en neem een gratis abonnement.

’Gelukkig zijn we gezond’ was de dooddoener die ons in leven hield.

Gelukkig staken onze lezers en enkele kleinere fondsen wél de helpende hand toe. Zo leverde de eind september gelanceerde crowdfunding ruim 36 duizend euro op, het was meer dan we verwachtten. 

Met een voortwoekerende pandemie en een cultuursector die grotendeels on hold staat, hebben we nog weinig zicht op wat 2021 gaat brengen. Overigens is die rust grotendeels schijn, zo blijkt uit Kroniek van een aangekondigde mislukking, de bijdrage van Paul van der Steen in deze ZL over het echec van het gemeentelijk cultuurbedrijf De Domijnen in Sittard-Geleen. Twee vernietigende rapporten laten zien dat de vijf jaar geleden ingezette fusie van de cultuurinstellingen in die stad een moloch heeft opgeleverd met alle gevolgen van dien voor cultuuraanbod, gemeentekas en publiek. Gemeentebestuur en raad van toezicht stonden erbij en keken ernaar. 

Ten slotte. Vanwege de lockdown bieden we u noodgedwongen een dubbelnummer voor december en januari aan.  Het is een lekker dikke state-of-the-art ZL geworden dat oud- en nieuwjaar met elkaar verbindt, met nieuws, reportages, interviews, beschouwingen, rubrieken en de traditionele terugblikken in Een jaar in scherven. Lees, behalve over De Domijnen-tragedie, over de survival-act van de Biënnale van Ninove, over de problemen van de kunstensector in Noord-Brabant en over leven en werk van Peter Koelewijn, Louise Glück, Yvonne Schroeten, Alberto Giacometti, Mieke Werners, Willem Diepraam en Vera Gulikers.

We zien elkaar in 2021, waarin we u een snelle en doeltreffende vaccinatie toewensen en een behouden en leerzame vaart naar een betere toekomst.  

CHRISTIANE GRONENBERG, BLADMANAGER

WIDO SMEETS, HOOFDREDACTEUR