Transferperikelen
De transfermarkt in de kunstwereld draait op volle toeren. De schermutse-lingen werden ingezet door Esther Saris die het Bonnefantenmuseum verruilde voor de directeurstoel van het Maastrichtse Uitburo. Conser-vator Ulco Mes vertrekt bij Museum van Bommel van Dam in Venlo waar hij wordt opgevolgd door …. CHECK? Merel Schreurs houdt het voor gezien bij theatergroep Het Vervolg en gaat de pr doen bij het Huis van Bourgondië waar ze Pieternel Fleskens opvolgt. Noëlle Kemmerling stapt op als zakelijk leider van het NAi Maastricht, ze gaat het cultuurbeleid van de gemeente Sittard-Geleen nieuw leven inblazen. En conservator Lene ter Haar van museum Het Domein in Sittard kiest voor het Glaspaleis in Heerlen en treedt daarmee in het voetspoor van directeur Stijn Huijts die dezelfde overstap eind vorig jaar maakte. Wie volgt?

Pand Mooren gered
Anderhalf jaar geleden ontstond in Horst een heus architectuurdebat over redding of sloop van pand Mooren, een modernistisch gebouw uit 1960 van architect Lei Martens (zie https://www.zoutmagazine.eu/archief.html editie mei 2007). Inmiddels is duidelijk dat de gemeente het pand in zijn oorspronkelijke staat gaat herstellen. Van de werkgroep Behoud Pand Mooren wordt wel verwacht dat ze mee op zoek gaat naar nieuwe bewoners en gebruikers van het pand.

Milieubewuste kunst
Het Venlose Kunstenaarsinitiatief Het Raam gaat een databank voor ‘environment’ opzetten en roept kunstenaars op ideeën en documentatie in te zenden. Het Raam vindt dat kunstenaars de groeiende milieuproblemen niet links mogen laten liggen. “De beeldende kunst is bij uitstek het domein waar vernieuwingen kunnen doorbreken”, zegt Mieke Smits van Het Raam. Met de ‘environment databank’ ontstaat volgens haar een plek waar partijen gebruik kunnen maken van de ideeën van kunstenaars. “Kunst kan mensen ervan bewust maken dat de aarde niet meer dan een tijdelijke verblijfplaats is.” Meer informatie op www.stichtinghetraam.nl of 077 3268181

CD van Ensemble 88
Ensemble 88 brengt bij zijn 20-jarig bestaan een cd uit met werk van mo-derne Limburgse componisten met wie het orkest een speciale band had of heeft. Het gaat om de componisten Eric Verbugt, Frans Mulder, Matty Niël, Willem Dragstra, Henri Delnooz en Jo van den Booren. De cd is te krijgen bij Smeets CD Shop in Heerlen of via www.ensemble88.nl.

Luikse opera in Limburg
De provincie Limburg wil een groter publiek warm maken voor opera. Ge-deputeerde Odile Wolfs (PvdA, cultuur) wil de komende drie jaar tussen de 150.000 en 500.000 euro uittrekken voor de programmering van operaproducties van Opéra Royal de Wallonie uit Luik in de Parkstad Limburg Theaters en Theater aan het Vrijthof in Maastricht. De eerste concerten van de Luikse opera onder leiding van Edouard Rasquin zijn op 30 augustus in het Theater aan het Vrijthof en op 19 september in Theater Heerlen.

Norbert, der Neandertaler

In het Limburgs Museum in Venlo hebben ze een hem in een expositie tot leven gewekt, in Duitsland blijkt hij écht te bestaan: de Neanderhaler. De Tageszeitung heeft de oermens opgespoord, en tot Norbert der Neandertaler gedoopt. Het gaat om de 47-jarige bestuurskundige Norbert L. uit een dorpje bij Düsseldorf – voor een geoefende Neanderthaler zo’n twee dagen lopen van Venlo. Volgens een onderzoek van de pale-ontoloog Hiltrud Bürzen heeft Norberts dna dezelfde opbouw als dat van de Neanderthaler, een verre voorloper van de mens die leefde 100.000 tot 20.000 voor Christus. Norbert blijft opvallend rustig. Hoewel de krant hem “een loerende blik in diepliggende ogen” toedicht, is hij naar eigen zeggen meer verzamelaar dan jager. Om de nieuwsgierigheid van het publiek wat in te tomen, houdt Norbert een blog bij, www.neanderblog.de, dat meestentijds uit de lucht is. Wellicht heeft Norbert het te druk om te verhuizen naar een hol in de Auvergne waar hij volgens de Tageszeitung een volk wil stichten. Belangstellenden kunnen zich melden via rottenfuehrer@neanderblog.de. Dna-test verplicht.