Als je er voor het eerst van hoort, zou je denken dat ze het van begin tot eind verzonnen hadden. Tachtig hectare tentoonstellingsterrein aan weerszijden van de Maas, twee tijdelijke bruggen, een kabelbaan die middels een reusachtige pyloon een hoogte van honderd meter bereikt en vijf miljoen bezoekers in drie maanden tijd. Het lijkt te veel om waar te zijn.

Toch is het allemaal echt gebeurd. Op het industrieterrein tussen Herstal en Bressoux, aan de noordrand van Luik, zijn nog enkele stille getuigen te vinden. Het meest opvallend is het donkerrood betegelde Grand Palais de Fêtes de la Ville de Liège, tot voor kort nog in gebruik als kunstijsbaan. Even verderop staat een schooltje, destijds neergezet als opvang voor de jongste bezoekers. Een verdwaalde putdeksel verwijst nog naar de Exposition Internationale de l’Eau en naar het jaar: 1939.

De tentoonstelling over waterbeheer en -technologie, ook wel bekend als La Grande Saison de l’Eau, werd georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het Albertkanaal. Op een bepaald moment was zelfs de gevierde architect Le Corbusier bij de voorbereidingen betrokken. Zijn invloed is op oude foto’s nog herkenbaar. Frankrijk, Duitsland, Nederland en vele andere landen bouwden er hun paviljoens, het ene nog indrukwekkender dan het andere. De Duitse inval in Polen en de onfortuinlijke ontploffing van twee bruggen in Luik maakten een voortijdig einde aan de feestvreugde. De wereldgeschiedenis vaagde zelfs de herinnering aan het evenement grotendeels weg.

Onder de titel La Petite Saison de l’Eau komt de Luikse watertentoonstelling dezer dagen weer even tot leven. Initiatiefnemers Paul Tieman en Gonnie Meijer doken in de archieven en verzamelden een schat aan anekdotes en wetenswaardigheden. Als Tieman eenmaal begint te praten, houdt hij niet meer op. De verhalen vormen de basis voor een ‘miniatuur-expositie’. In oude insectenkasten van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht delen oude foto’s, documenten, collages en maquettes “historische speldenprikjes” uit, aldus Tieman. Het grootste deel van de tweede verdieping van Cultuurhuis Ainsi wordt ingenomen door het werk van zo’n twintig kunstenaars die zich in beelden, verhalen, video’s en installaties hebben laten inspireren door La Grande Saison. In sommige van die bijdragen, zoals die van Jacques Creusen en Jenneke van der Weijden over de activiteiten van ene George Dassin op de water-expo van 1939, weet je andermaal niet wat er nu echt is en wat er is verzonnen.

La Petite Saison de l´Eau. T/m 18 september in Cultuurhuis Ainsi, Lage Kanaaldijk 112, Maastricht. http://la-petite-saison-de-l-eau-2011.blogspot.com/