Wanneer een letter een teken wordt, weet ik niet. Wel dat het voor mij altijd een beeld oproept. Meerdere letters maken een woord, meerdere woorden een zin. Vaak wordt de betekenis met de toename van het aantal woorden complexer; ik zie verschillende waarheden in elkaar schuiven.

Maar eigenlijk ligt voor mij daar niet de kern. De oorsprong ligt veel meer in het plezier te kijken wat er gebeurt als… Al doende letters tekenen, verplaatsen, aandikken, inkleuren, verknippen etc. roept beelden op die verder gaan dan de eerste beelden die ik er ooit aan toedichtte.

Soms wordt mijn gevoel teruggeworpen in de tijd, voelt het alsof ik het opnieuw beleef.

Maar 16 wordt ik nooit meer.

MAT VAN DER HEIJDEN

Magical movements you can see, 1989, pen-papier 23,5-18,5 cm