Precies vijf jaar geleden, in maart 2007, kwam de eerste Zuiderlucht uit. In het tweede nummer vroegen we u om uw mening, er kwam een stortvloed aan reacties. De afgelopen maand vroegen we opnieuw naar uw bevindingen. Hieronder een selectie, maar oordeel vooral zelf. En blijf ons bestoken.

Zuiderlucht, de maandelijkse Limburgse kunstkrant, aan het lezen. Mooie interviews, weer. Goed blad. Verdient nog meer lezers. Paul Jansen

Een van de allermooiste maandbladen is Zuiderlucht, alleen al daarom zou je naar die provincie kunnen verhuizen. Geheimtip für Kenner. Clemton via twitter

De nieuwe Zuiderlucht in de bus, een feest! Interviews met Boermans, Jansen, Brijs, de nevenbroeders Noten en Sidi El Karchi met prachtige foto’s van Perry Schrijvers. De makers: Smeets, Hollman, Offermans, Geraets schrijven zelf overigens in een soort smul-Nederlands, buiten alle inhoud om! Met Hubert on the Air op L1 is dat de beste zaterdagmiddag die men zich in Limburg kan wensen! Bep Mergelsberg

Ik vind  Zuiderlucht steengoed en onmisbaar in Limburg. Guusje van Noorden

Vind jullie blad erg aangenaam om te lezen. Ben het ook meestal eens met jullie meningen omtrent de culturele verschillen in deze regio. Ik zeg al langer dat Maastricht, kom er zelf vandaan, ingeslapen is wat kunst betreft, conservatief en benepen. Vergelijk het met Heerlen, daar gebeurt veel meer, er wordt meer ontdekt, er wordt meer gedurfd. Guido Paulussen

Een prachtig blad. Veranderingen zijn niet nodig. Sinds Zuiderlucht bestaat heb ik niet meer zo erg het gevoel dat er in onze regio een woestenij heerst wat betreft kunst en cultuur. Léon van Zeeventer

Zuiderlucht is een Limburgse witte raaf. Onmisbaar voor wie wil weten wat er cultureel groeit en bloeit in deze regio, maar er mag wat meer gewied worden en de spade mag ook wat dieper. Ik lees het meestal in een keer uit, want vaart heeft het, deze uitgekiende mix van tekst en beeld en wit. Zuiderlucht slaagt erin het gevoel te verbreiden dat er wat aan de hand is hier, dat de dingen samenhangen en dat je daar als lezer bij betrokken bent. Bovendien kun je er heerlijk van mening mee verschillen. Ben van Melick

Zuiderlucht heeft in zijn eerste vijf jaar een niet meer weg te denken plek veroverd in het culturele palet van Limburg. Met goede en kritische artikelen een opiniërend platform van niveau. Een blad wat een welkome informatiebron vormt , diepgang geeft en niet gespeend van humor. Kortom, ik zie uit naar de komende vijf jaar. Karel Janssen

Een blad naar mijn hart en hoofd, juist door die heerlijke combinatie van cultuur, ingebed in of omrand door socio-politieke achtergronden en life-verhalen. Ook de culturele tips: handig, stimulerend. Tip: ik zou het inspirerend vinden als er ook een rubriek ‘lezerstips’ of iets dergelijks in jullie blad zou staan. Elise Oosterbaan

Mijn waardering voor uw blad neemt met elk nummer toe. Hoewel lang  niet alles me interesseert – met de onderwerpen uit de beeldende- kunsthoek loopt u wel erg voor de troepen uit, tikkeltje elitair – vind ik de formule aantrekkelijk en gevarieerd, het blad is goed  verzorgd en heeft stilistisch een uitstekend niveau. Vooral de  special over Limburgse literatuur in uw novembernummer vond ik een eye opener. Herman van Horen

Ik vind het een goed blad. Onderwerpen zijn ok, en jullie belichten kunstenaars en muzikanten op een leuke manier. Ellen Winkens

Een keer in de maand neemt een kennis voor mij Zuiderlucht mee. Iets waar ik mij op verheug. En ja, het representeert wel wat ik zoek in de kunst. Dieter de Groot

Ik zou het blad graag willen lezen, maar je als echte Limburgse in Zeeland gaat wonen en werken, dan heb je die mooie Limburgse bladen niet meer. Snik… Thera Kos-Brink

Dit is een tijdschrift dat er gewoon moet zijn. Jo Lenssen

Ik kijk er elke maand naar uit. Francine Pelzers

Zuiderlucht trekt ook dieren aan. Onze vorige hond las het helemaal kapot en onze nieuwe heeft ook al interesse. Daarom laat ik het voortaan naar een boerderij in Frankrijk sturen. Hans Lemmen

Ik heb het bij de kat geprobeerd, maar in tegenstelling tot mij verkiest zij brokjes.. Marlou Wetzels

Tenminste één Limburgs medium dat het culturele veld een spiegel voorhoudt. David Deprez

Jammer dat jullie nog steeds geen reden zien om aan onze verschijning in het culturele landschap enige aandacht te schenken. Sphinx Maastricht

Topblad. Mooie journalistiek. Professioneel. Interessant. Blij met culturele parel in deze zware tijden. Mooie column van Wido Smeets: ‘Ajax in het Bonnefanten’. Theo Ploeg

Ik ben een echte Zuiderluchtfan en heb nog zo’n beetje alle nummers van vijf jaar. Dit maatje is prima, beter dan de vorige maat. Ik lees met plezier de interviews, de columns en jullie vaak terechte kritiek. Heel handig is ook de cultuurwijzer, misschien wat meer info over expo’s in galeries? Maar vooral dat het blad gratis is, is geweldig! Ga zo door! Kaza Poorter

Initiatief is mijns inziens heel succesvol. Ik kijk ik er elke maand naar uit om de grensoverschrijdende culturele agenda te exploreren. Ook de recensies en commentaren op toneel, bezuinigingen, en de lokale politiek zijn prikkelend en open, maar er komt weinig weerwoord! Ben benieuwd wat bijvoorbeeld Onno Hoes op het hoofdredactionele artikel van februari zou willen antwoorden. Overigens, is de Bonbonnière niet de gewenste middenzaal voor Maastricht? Blijf aan de bel trekken!! Alphons Tonino

Zuiderlucht groeide in korte tijd uit tot een eigenzinnig baken in het culturele landschap van Limburg en de Euregio. Kritisch, met een mooie mix van op elkaar afgestemde stemmen, en doorgaans met een goede dosis recalcitrantie. Een journalistiek voorbeeld voor iedere regio die serieuze pogingen wil doen om zichzelf te doorgronden. Govert Derix

Vanaf de eerste aflevering heb ik met veel genoegen uw tijdschrift gelezen. Het is prijzenswaardig dat de redactie er telkens weer in slaagt om  een inhoudelijk cultuurblad te maken met een Nederlandse en Europese blik op de voornamelijk Limburgse actualiteit. Een verademing in vergelijking met de Limburg-gerichte glossy’s die in deze contreien een consumentistische kijk op mensen verspreiden en aanmoedigen. Gaat u vooral zo door. F.J.M. van Doorne.

Zuiderlucht lijkt te worden gevuld vanuit een beperkte definitie van wat onder cultuur en kunst wordt verstaan. Zo schenkt u opvallend weinig aandacht aan toegepaste kunsten als design, mode, sieraadkunst enz. Met een dergelijke bevoordeling van de vrije kunsten plaatst u zichzelf in een eeuwenoude idealistische traditie. Een vast onderdeel van de esthetica van filosofen als Hegel en Kant was een hiërarchie van de kunsten. Wat wij nu toegepaste kunsten noemen, heette toen een ambacht. Wat er mis is met een dergelijke kunstdefinitie? Zij is onbewijsbaar en gebaseerd op vooringenomenheid. Bovendien gebeurt er in de toegepaste kunst genoeg interessants om dieper op een kunstenaar, oeuvre of trend in te gaan. Voor de komende vijf jaar wens ik daarom dat u vooral dapper doorgaat, maar dan wel met de oogkleppen af. Hans van Vinkeveen

Zuiderlucht is elke maand weer een feest voor het oog en voer voor mijn interesses. Zonder alle glossy is het uiterst de moeite waard. Graag doorgaan. Guus Rondagh

Het is een goede zaak dat Zuiderlucht over de grenzen kijkt en ruime aandacht besteedt aan wat er in de Euregio gebeurt. Uitwisseling is goed voor de regio, maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wat me verder aanspreekt is een kritische blik, niet alleen op de maatschappij en de kunstbezuinigingen, maar ook op de kunstsector zelf. Het ging vaak over het onvermogen van kunstinstellingen en artiesten om het belang van kunst en cultuur voor de maatschappij duidelijk te maken. Dat sprak me aan: een kunstblad dat de kunstsector kritisch benadert. ZL slaagt er in om de link tussen kunst en maatschappij te leggen, door zich naast ‘elitaire kunst’ ook te richten op bijvoorbeeld popmuziek en tv-cultuur en te refereren naar politieke ontwikkelingen, geschiedenis, etc. Ralf Tinga

Zuiderlucht laat een constant aangename, verfrissende, en prikkelende wind waaien over het culturele Zuiden. Een groot compliment daarvoor! Marjolein Nadaud