Deze special is gewijd aan het de fantasie altijd weer geklopt wordt door de
cultuurprogramma bij het WK Wielrennen 2012. werkelijkheid. Toch is het niet dit drama waar
Cultuur bij een sportevenement, anders dan een fotografen als Stephan Vanfleteren en Chris
pompeuze all time favourites show zoals bij de Keulen door worden geboeid. Ze richten hun
afsluiting van de jongste Olympische Spelen in lenzen liever op het decor, de omgeving die
Wembley? Bij – laten we zeggen – voetbal is de wielrenners tot helden laat uitgroeien. Hun
combinatie met cultuur minder evident dan bij foto’s zijn niet spectaculair maar ingetogen.
wielrennen, sport van lijden en falen, intriges Geen scherpe kleuren maar korrelig zwart-
en achterdocht, jaloezie en bedrog, zonde en wit; de suggestie van tijdloosheid versterkt de
verlossing. dramatiek.
Net als in de kunst is in de wielersport niets wat
Vaak zijn het beelden van een wereld die aan
het lijkt. Het peloton zingt een lied van schijn en het verdwijnen is. Sport in de 21e eeuw is een
wezen waar werkelijkheid en fictie ongemerkt in (groei)markt waar het schelle gerinkel van de
elkaar over gaan. Een sublimatie van het echte hoogstbiedende heerst. Door die mondialisering
leven dus. Niet zo gek dus dat literatoren dol zijn krijgen we heimwee naar de natuurlijke biotoop
op wielrennen, de leugen is immers interessanter van het wielrennen: het rondje om de kerk. Met
dan de waarheid. in de hoofdrollen, behalve de renners, het café,
Wielrennen is theater, het is de wereld van
de frituur en de fanfare die de helden binnenhaalt
oprecht veinzen, in diverse lagen. Van de en uitzwaait. Die traditie wordt in het culturele
fietsende bekkentrekker Thomas Voeckler tot programma bij het WK in ere gehouden met
de in een dopingzaak verwikkelde Fränk en de openingsact The Earth Symphony, voor
Andy Schleck die in de jongste Tour broederlijk de gelegenheid geschreven door de Luikse
de rol van de vermoorde onschuld speelden. componist Luc Baiwir, en de afsluiting, het door
Het is het broeinest van de intrige, in de echte het Limburgs Fanfare Orkest uitgevoerde Koersen
theaterwereld lusten ze er wel pap van. Zo heeft op je oren van Leon Vliex.
Toneelgroep Maastricht bij gelegenheid van
Het is een kleine greep uit het regio-
het WK Wielrennen de relisportopera St. Jezus omspannende programma waar we in deze
in ’t Kruis nog eens afgestoft. De legendarische publicatie dieper op ingaan. De artikelen worden
rivaliteit tussen Coppi en Bartali, teruggebracht afgewisseld met columns van Robin van der
naar het decor van Dorpstraat-Ons Dorp. Kloor, An Olaerts, Cyrille Offermans en Leon
Wielrennen is een mediagenieke sport, we
kennen de foto’s van juichende winnaars,
Verdonschot, drie wielergelovigen en één atheïst.
De prachtige illustraties zijn van Eva Mouton.
vloekende verliezers, dramatische valpartijen.
Wie zich uit de jongste Tour de beelden herinnert WIDO SMEETS
van de gevallen, zwaar gewonde Wout Poels en w.smeets@zuiderlucht.eu
diens, zij het kortstondige, verrijzenis, ziet dat