Marc Mulders is wat je noemt een geëngageerd kunstenaar. In de jaren negentig manifesteerde hij zich als belijdend katholiek. Zijn kunst liet zich kennen als een ode aan de schepping, in zowel abstract als figuratief werk greep hij terug op Bijbelse beelden. Vanwege de in zijn ogen mensonterende pauselijke opstelling in tal van actuele zaken heeft hij de kerk inmiddels verlaten – maar niet het geloof.
Ook zijn maatschappelijke betrokkenheid is gebleven. Sinds Mulders vanuit Tilburg verhuisde naar het Brabantse platteland is hij een voorloper in het verzet tegen de bio-industrie als vernietigende kracht van de schepping. De eerste overwinning, met het onlangs afgekondigde provinciale verbod op de bouw van megastallen, is inmiddels binnen, maar de strijd is nog niet beslecht.
Mulders voert die strijd ook met artistieke middelen, door het steeds opnieuw bezingen van de schoonheid van de natuur. Als bewoner van het landgoed Baest in Oostelbeers beschouwt hij het bos als zijn buitenatelier. Bij het opkomen en ondergaan van de zon, “op de tijden dat nevel, mist en schemer voor mij het penseel ter hand nemen” is hij present, met fototoestel in de aanslag. Een selectie van die fotografische vastgelegde openbaringen aan licht en kleur vormen het hart van een expositie in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Het medium is anders, maar wie het schilderwerk van Mulders kent, ziet dat hier een en dezelfde kunstenaar aan het werk is.

Baest – Geheim landschap. Foto’s van Marc Mulders. Van 7 mei tot en met 29 augustus 2010 in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. www.noordbrabantsmuseum.nl en www.marcmulders.nl