Venlo,
… waar de inzendtermijn voor Venlonovel, de schrijfwedstrijd voor jongeren vanaf 14 jaar is verlengd tot 1 april. Tot dusver hebben zo’n twintig Venlose jongeren gehoor gegeven aan de oproep mee te doen aan de schrijfwedstrijd die dit jaar voor het eerst plaatsvindt. De verhalen mogen niet langer zijn dan 1500 woorden. De jury maakt een voorselectie voor de landelijke Nieuw Proza Prijs, waaraan Venlonovel is gekoppeld. De winnaar krijgt 250 euro; half juni is de bekendmaking. Inzenden naar venlonovel@bibliotheekvenlo.nl
Leudal,
… waar literair talent hoger wordt ingeschat dan in Venlo. Dichter bij het water luidt in Leudal het motto van een sonnettenwedstrijd waarvan de winnaar 1000 euro meepikt. Dichters vanaf 16 jaar kunnen maximaal drie bijdragen in drievoud onder pseudoniem insturen naar Houtrustlaan 28, 6081 CX HAELEN, waar Frits Criens, stadsdichter van de zestien kerkdorpen tellende gemeente woont. In een gesloten envelop die toegevoegd is aan de envelop met gedichten, dient de inzender zijn naam en adresgegevens te vermelden met telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Meedingen kan tot 1 juni.

Utrecht,
… waar op 6 mei in CBKU de foto-expositie Intensive Care wordt geopend, over twee jonge mensen die oudejaarsavond 2008 verongelukten en enkele dagen later werden begraven. Ook is er een boek. Fotografe Andrea Stultiens (1974) legde ziekenhuis, rouwcentrum en uitvaarten vast. Auteur Vrouwkje Tuinman schrijft over rouw en herinnering. De beelden en gedichten delen hun weinig sentimentele, maar eerder alledaagse benadering van de dood en wat deze losmaakt. De expositie loopt tot 6 juni, zie ook www.fotodok.org. Intekenen op het boek (à 19,95 euro) kan tot 1 mei via www.dejongehond.nl