De Epicuristische receptuur hoe te leven was uitgangspunt voor de nieuwe voorstelling van schrijver-acteur Lowie van Oers en regisseur Suze Milius. Op zoek naar antwoorden op grote vragen. Door Anke Riesenkamp

“Wat het plan is?” Lowie zet er zijn zonnebril voor af. Het leerdicht Rerum Natura van geluksfilosoof Epicurus was eigenlijk het startpunt van zijn schrijven maar ondertussen dringt zich een ander thema aan hem op, het zogenoemde overview-effect. “Astronauten zijn de ontdekkingsreizigers van onze tijd en van de nieuwe wereld, het heelal. Het meest fascinerende dat ze daarbuiten ontdekken is de plek waar ze net vandaan kwamen, de aarde”, zegt Lowie van Oers.

“Deze aanblik schijnt een moment van totaal inzicht teweeg te brengen waar alles samenvalt. Een relativering van het leven in zijn maximale vorm. Die ervaring hangt, denk ik, samen met dat geluk waar Epicurus het over heeft. Deze draagt uit dat de mens als atoomstelsel er goed aan doet zich niet af te laten leiden door de angst want dat dient geen doel maar houd je alleen maar wel van de na te streven innerlijke rust. Prikkelend is de gedachte dat we de dood kunnen laten voor dat ie is; deze zal nooit daar zijn waar jij bent, en andersom.”

Suze luistert van achter de zonnebril, “Lowie heeft een heel mooie, eigen, manier van schrijven waarin hij in- en uitzoomt in scènes en verhalen. Omdat het daar, in deze voorstelling, specifiek en soms letterlijk over zal gaan is het heel spannend hoe dat samen gaat vallen. Mijn rol start later. Ik doe dat ook bewust; ik ga een andere , heel persoonlijke, blik werpen op het geheel.”

Lowie vult aan: “Suze heeft een heel goede intuïtie en heeft het lef een concept los te laten en werkelijk te zien wat er gebeurt op het toneel. Ze regisseert heel precies en exact maar creëert tegelijkertijd mogelijkheden voor eigen verbeelding zonder dat het vrijblijvend wordt.”

Op de vraag wat hen dan gelukkig maakt, schiet Suze in de lach en antwoordt Lowie: “Heel veel dingen eigenlijk maar in het maakproces waarin ik nu zit hoop ik dat het lukt bij de inhoud te blijven.”

“Ja”, zegt Suze, “en dat je zo lang mogelijk in het proces kan blijven, niet denken aan de eindvorm zodat je ruimte houdt om door te zoeken…”

En dat valt dan toch weer mooi samen met de Epicuristische gedachte dat wanneer je jezelf te zeer laat af leiden door het einde, je niet toe komt aan het leven zelf…

Over de natuur van de dingen. Een samenwerking van De Nieuwe Oost  en Het Zuidelijk Toneel. Première op 14 november in Arnhem. Op 27 en 28 februari in De Nieuwe Vorst Tilburg. Lowie speelt met Sanne den Hartogh en Eva Zwart. De vormgeving: Studio Dennis Vanderbroeck. zuidelijktoneel.nl