Shanghai

In dit ogenblik schijnt de zon het felst,
Zelfs als niemand – ook ik niet, kijkt.

Buiten waadt een os door een vlak land.
Hier en daar gaat een huis voorbij.
In de verte verdwijnt een stad.

Een man tegenover mij bestelt heet water,
Maakt van zijn wisselgeld thee.
Een vrouw kruist haar benen.

Ze lacht, maar niemand gelooft haar.
Men ziet dat ze heel verdrietig is.
De man baart een kind.

Als het straks gaat regenen, denk ik,
Verschijnen er waterdruppels
Op het venster.

Yi Fong Au (1989) groeide op in Velden en woont in Amsterdam waar hij Nederlandse Letterkunde studeert aan de Vrije Universiteit. Hij publiceerde gedichten in Het Liegend Konijn en de bloemlezing Alles staat nog op zijn plaats. Ook verschijnen zijn gedichten in het e-zine Meander. Yi Fong Au werkt aan een bundel voor uitgeverij Prometheus.

Yi Fong Au