Handen vol krijgerschap

Je wilt het onzegbare benoemen, niet langer nachtwolken,
of bedremmeld de maandag openen. Ze stellen: wie zichzelf
bewaart, bewaart geen rotte appel, en hoe mislukt is dan deze
Apriloogst. Er is kurkstip geconstateerd, ongewoon taalgebruik

Je wilt het onzegbare benoemen, je dubbelhartigheid uiteen
scheuren, of hovaardig jezelf niet voor de val behoeden. In het
dossier staat: de hij is bereidwillig te veranderen, de zij niet,
muurvast zit ze in het bloeiproces. Lijdensniveau: hoog.

Je wilt het onzegbare benoemen, niet zachtzinnig met materie,
of de wereld alleen waarnemen als je er zelf geen deel van
uitmaakt. Bloedingen kunnen ze stilleggen met hormonen, je moet
het zo zien, vertellen ze: we sturen alleen wat soldaten je lichaam in.

Je wilt het onzegbare benoemen, geen wrakhout van je woorden,
of met je handen vol krijgerschap een ruimte in lopen.  Ze noteren:
zowel de hij als de zij is vervreemd van de oorsprong, heeft weinig
toereikend gereedschap en is verbeten op zoek naar andermans blik.

Je wilt het onzegbare benoemen, wat meer mankracht in je bedoelingen,
of niet meer vluchten voor opengelegd wegdek. We moeten dit bij de
kiem aanpakken, dit tot de bodem uitzoeken. En onthoud het
volgende: het meeste grondwater is afkomstig van neerslag.

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD

Uit: Watoe 2021 Gedichten. Gekozen door Peter Verhelst. Gent, B&L, 2021