VOUSVOYEREN

Dit
moet je hebben gemist:
een panty, verfrommeld op de vloer,
iemand om je tandenborstel mee
te delen, tegen je gezegd krijgen
dat je zo warm wordt in de nacht.
Je moet hebben gedacht:
ik mag weer zeggen dat ik heb gemist,
een hand vastpakken en wachten tot die
terugpakt, hij pakt niet terug en dat
deert je niet, zal ik haar vragen denk je,
zal ik haar vragen en geen ja of nee krijgen,
de aandacht verliezen, meer vertellen,
gissen naar hoe het met haar gaat –
en zij die niet antwoordt, en bijna denk je:
ik noem haar u, het zou passender zijn
haar u te noemen.

ANNE LOUÏSE VAN DEN DOOL

Uit: Anne Louïse van den Dool, Wij zijn uitgeweken
Amsterdam/Antwerpen, Em. Querido’s Uitgeverij 2022