VIRUS (6)


Hij staat op de ladder, hij schildert
het huis. Hij valt niet. Zijn hand volgt zijn oog dat zich hecht aan 

het huis dat hem draagt. Het hout rot, hij schraapt vezels weg,
doodt schimmel, vult gaten, effent; hij schildert, hij hoedt 

het huis. Verzakt het hij stut het een lichaam lang, lekt het hij stopt
met huid en haar elke wond. Laat storm, laat schudding angst nood 

omval over ons komen, hij staat op de ladder, hij houdt
hemel omhoog schuurt licht op plakt tijd af fluit tussentands zie 

ik maak alles nieuw spaan voor spant tot in eeuwigheid, hij
staat daar, kijkt door het raam, steekt een hand op, lacht. Hij 

schildert het huis.

EVA GERLACH

Uit: Eve Gerlach, Hier
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2022