15 – De bescheidenheid

Toen de deur openging, een godje verscheen
stond iedereen op en boog terwijl hij

over de loper schreed links en rechts
minzaam knikkend zoals het

een godje betaamt dat verdeelt. Hij
nam het woord, spleet en kraakte het listig

sprak in tongen van scherven en splinters
tot het volk in aanbidding: ja ik

ben degene, de enige. En hij zei
nog veel meer dat bleef zweven omdat het

te flinterig was om voor woord door te gaan
neer en in te dalen als zinnige taal.

HESTER KNIBBE

 

Uit: Hester Knibbe, Binnen in de aarde is een berg
Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2023