In het midden van ons leven

In het midden van ons leven
komen beschadigingen aan het licht –
hoe zijn ze daar gekomen?
onoplettendheid? onbezonnenheid?

herstelwerkzaamheden stellen we uit

de beschadigingen worden groter
kleine ingrepen helpen niet meer

we moeten onszelf vervangen,
een ander worden, iemand die we niet kennen –
wie is dat? moeten we denken als we hem tegenkomen,
geen idee!

in het midden van ons leven wordt iets zichtbaar,
iets ondraaglijks

TOON TELLEGEN

Uit: Toon Tellegen, Langs een helling
Amsterdam/Antwerpen, Em. Querido’s Uitgeverij, 2023