Maastricht / Eindhoven 3 april 2017

Zuiderlucht wordt een Zuid-Nederlands cultuurblad

Een maand na de viering van het tienjarig bestaan breidt cultureel maandblad Zuiderlucht uit naar Noord-Brabant. Vanaf mei is ZL een onafhankelijk en gratis cultuurblad voor de zuidelijke Nederlanden, in druk en digitaal.

De afgelopen jaren verscheen ZL in Nederlands en Belgisch Limburg, in een (print)oplage van 14.000. Met ingang van mei komt daar Noord-Brabant als verspreidingsgebied bij. De mogelijkheid voor een verdere uitbreiding in Vlaanderen (met name Turnhout) wordt onderzocht.

Vanaf ZL5 gaat de printoplage omhoog naar 20.000. Ons voornemen is om in 2020 op een oplage van rond de 25.000 te zitten. Het aantal distributiepunten verdubbelt naar 500, verspreid over het hele gebied. Overigens kunnen lezers het blad als ZL-begunstiger ook thuisgestuurd krijgen.

Digitaal gaat de groei gelijk op. Het aantal digitale lezers van ZL-content, nu ruim 5.000, willen we laten groeien naar 15.000 in 2020.

Met de uitbreiding wil Zuiderlucht de zichtbaarheid van, en het debat over kunst en cultuur in de zuidelijke Nederlanden versterken. Daarbij gaat ZL in het eerste katern van ZL gebruik maken van de expertise van een tiental redacteuren van het onlangs ter ziele gegane Brabantse cultuurmagazine Mest. Voormalig Mest-hoofdredacteur Stan van Herpen wordt eindredacteur bij ZL.

De vergrote exposure zal ook manifest zijn in ZL Podium, het agenda- en servicekatern dat zich de komende jaren wil ontwikkelen tot het culturele Uit-blad van Zuid-Nederland en de euregio.  

De lancering van de mei-editie als eerste nummer van het vernieuwde Zuiderlucht is op 20 april om 16.00 uur in Usine in Eindhoven. U bent van harte uitgenodigd. We zullen er ook onze nieuwe, interactieve digitale ZL-cultuuragenda presenteren. Uiteraard staat het u vrij ook eerder te publiceren over deze nieuwe ontwikkelingen.

Christiane Gronenberg, bladmanager   &     Wido Smeets, hoofdredacteur