Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Hoogstwaarschijnlijk wordt de Boer Burger Beweging (BBB) een partij om rekening mee te houden. Hopelijk is niemand vergeten dat de Brabantse coalitie van Forum voor Democratie, VVD en CDA cultuur behandelde als vrijetijdsbesteding. Wat kan de cultuursector van de BBB verwachten?

Twee jaar geleden verscheen naar aanleiding van de toekenningen van het Landelijk Fonds Podiumkunsten op de site van de BBB een nieuwsbericht. De tweede zin laat zich lezen als een hart onder de riem: ‘Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor de samenleving.’ Dat klinkt iedere maker en liefhebber cultuur als muziek in de oren.

De eerste zin van dat bericht is eveneens bemoedigend: ‘Landelijke spreiding van het cultuuraanbod is zó belangrijk!’ Daarmee sluit de partij aan op het pleidooi van provincies buiten de Randstad om landelijke cultuursubsidies evenwichtiger te verdelen. Ook voor de zuidelijke cultuursector valt er in dat opzicht nog veel te winnen.

Wat kan de cultuursector van de Boer Burger Beweging verwachten?

Maar daarna komt de BBB niet verder dan de slogan ‘plattelandscultuur is ook cultuur’. De partij pleit als ‘voorstander van plaatselijke tradities, folklore en cultuur’ voor het behoud van paasvuren, carnaval, carbidschieten en het afsteken van siervuurwerk. Plattelandscultuur is vooral een bedreigde vorm van immaterieel erfgoed.

Volgens de BBB komt de bedreiging van de plattelandscultuur uit de hoek van de Randstad en de (landelijke) overheid. Lokale tradities als inzet van een nationale botsing tussen beschavingen. Folklore als verzet tegen het individualisme en de nieuwlichterij van de grote steden. Plattelandscultuur als nostalgisch decor voor ‘Boer zoekt vrouw’.

Maar dat is niet het hele verhaal. Want ondanks haar reactionaire trekjes stelt de BBB onomwonden: ‘Kleur, leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid en religie mogen niets uitmaken’. Dat geldt dus ook voor het platteland, van Staphorst tot Arnemuiden. En dat kan alleen als de plattelandscultuur zich openstelt voor de diversiteit binnen de samenleving.

Kortom, het cultuurbeleid van Boer & Burger is nog volop in beweging. Op zoek naar de balans tussen traditie en vernieuwing. De provinciale cultuursectoren kunnen de BBB maar beter serieus nemen.

DINGEMAN KUILMAN

Algemeen directeur Stedelijk Museum Breda


Dit artikel is onderdeel van &PAPER en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ZOUT hoofdredactie.