De wereld verandert steeds sneller. Zeker voor de ouderen lijken allerlei zaken nauwelijks meer bij te houden. Nieuwe apparaten buitelen over elkaar heen, veranderende gebruiken vormen een vreemde wereld, niets is meer zoals het was. 

Ach, die voortrazende wereld, het lijkt zo waar, maar het is toch ook wel onzin. Om te beginnen zijn het altijd alleen de ouderen die de veranderingen voelen. Een kind kijkt naar de nieuwste mobiele telefoon, als naar de zee of naar een besneeuwde berg; het zijn dingen die er gewoon zijn. 

Ik schrijf dit stukje op een toetsenbord dat linksboven begint met de letters QWERTY. En zojuist appte ik de redactie nog met eenzelfde letterset op mijn digitale telefoon, dat dit stukje wat later komt. Achter die letters is allerlei geheimzinnigs gezocht, maar het onbegrijpelijke rijtje is niets anders dan een erfenis van de mechanische typemachine. De eerste ontwerper daarvan spreidde de letters schijnbaar willekeurig over het toetsenbord om te voorkomen dat de hamertjes van de machine in elkaar vast zouden komen te zitten. Dat toetsenbord is nooit meer veranderd. 

We willen geen borrelnoot met nieuwe smaak

In onze tijden wordt innovatie voetstoots gewaardeerd, is disruptie bijna een gewoon woord en een culturele voorstelling die teveel op de vorige lijkt, wordt genadeloos om die reden bekritiseerd. Maar stiekem houden we helemaal niet van verandering. Van mijn collega’s in Delft leerde ik dat negen van de tien innovaties mislukken. Omdat u en ik vaak gewoon geen zin hebben in een fiets met een ander trapstel of zelfs maar een nieuwe borrelnoot met een onverwachte smaak. 

Zelfs als er sprake is van enorme verbeteringen, en dan ook nog tegen lage kosten, mislukt een nieuw product of dienst heel vaak. Er is al lang geleden aangetoond dat een toetsenbord dat niet alleen werkt met letters maar ook met veelgebruikte lettergrepen de typesnelheid enorm kan verhogen. De notulisten in de tweede kamer hebben jarenlang de debatten in de Tweede Kamer bijgehouden met zo’n apparaat. Heeft u ooit zo’n supergemakkelijke typemachine gezien? Kunt u zo’n voortvarende keuze maken in uw instellingen in uw laatste mobiele telefoon? Nou dan. 

Ik wens u veel veranderlijke tijden en een opwindende toekomst. 


Dit artikel is onderdeel van &PAPER en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ZOUT hoofdredactie.