Een week of drie geleden las ik het fijne interview met actrice Marie Vinck dat Yannick Dangre, onze man in Antwerpen, me had toegestuurd – u vindt het op de volgende pagina’s. 

‘We zijn nog steeds niet uitverteld’, zegt ze over FC Bergman, het theatergezelschap dat ze in 2007 mee oprichtte. ‘Door nieuwe ontmoetingen te hebben en andere boeken en kunstwerken te (her)ontdekken vinden we telkens andere wegen om dat verhaal uit te diepen: het individu dat tegen beter weten in vat probeert te krijgen op de wereld. Daarom ben ik ook theater gaan maken: om mijn eigen twijfels, angsten, overwegingen te kunnen toetsen aan die van een ander mens.’

Vraag me ten diepste waarom ik ooit in de journalistiek ging, en ik zal antwoorden in de lijn van deze quote. 

‘Tegen beter weten proberen vat krijgen op de wereld’ – is dat niet ook bij uitstek wat we in 2022 bij voortduring hebben gedaan, met zijn allen? De vraag of het gelukt is, laat ik graag onbeantwoord. Er zijn weinig redenen om aan te nemen dat het de komende jaren veel rustiger zal zijn.

Zoals iedereen in 2022 druk was met zijn eigen sores, waren wij dat met ZOUT. We probeerden te herstellen van twee dramatische covid-jaren, wat deels lukte. De cultuurwereld klauterde uit het dal, we klauterden mee. Inhoudelijk zitten we wel weer op het niveau van 2019, financieel niet. Daarvoor was de schade te groot. En dan zijn er nog de zorgen over hoe het verder gaat.

We begroeten de 3000e online abonnee, een groei van dertig procent in één jaar.

Veel tijd om te somberen is er niet. En er is ook goed nieuws. Tijdens het eerste post-covidjaar heeft ons wekelijks online magazine ZOUT op ZATERDAG een opmerkelijke groei doorgemaakt. Mogelijk nog vóór nieuwjaar begroeten we de 3000e abonnee, een groei van dertig procent. 

Nu is het online abonnement voor ZOUT op ZATERDAG gratis, zoals de meeste lezers de gedrukte ZOUT elke maand gratis meepikken bij één van onze 500 distributieplekken.

Maar wat heet gratis, bij een stevige inflatie en de met bijna vijftig procent gestegen papierprijs?  

Geen misverstand: het ongesubsidieerd uitgeven van twee cultuurmagazines kost geld. Vandaar dat we onze gratis lezers vragen om eenmalig een tientje bij te dragen aan het in stand houden van onze missie. Dat kan door 10 euro te storten op banknummer NL55 SNSB 093 67 79 675 van Stichting Zuiderlucht, onder vermelding van ‘tientjeslid 2023’. Bij elke honderdste overboeking geven we een jaarabonnement op de papieren maandeditie van ZOUT cadeau. 

Het lijkt ons te overzien, die tien euro. En de moeite meer dan waard. En hoe mooi is het om tientjeslid te zijn van ZOUT?

Ten slotte wens ik u, mede namens bladmanager Christiane Gronenberg, een gezond en leefbaar 2023 toe.

WIDO SMEETS
hoofdredacteur
w.smeets@zoutmagazine.eu