Verslaafd

Hans Leenders, artistiek leider van Studium Chorale, sluit Musica Sacra zondagavond af met diverse koorwerken in de Sint-Martinuskerk in Wyck-Maastricht. Zijn omvangrijke activiteiten in de muziek leiden tot de veronderstelling dat toewijding een understatement is. En dat blijkt te kloppen: “Het Latijnse adjectief devotus betekent naast toegewijd ook verslaafd. Ik geloof dat ik inderdaad verslaafd ben aan de muziek. En ik wil niets doen om er vanaf te komen.”
Hoewel het begrip devotio als eerste vertaling opoffering (aan de onderaardse goden) kent, voelt Leenders zijn toewijding niet als zodanig. Wel legt hij het verband met een andere betekenis van devotio: verwensing cq vloek of – in de positieve zin – betovering of toverspreuk. “In die laatste betekenis kan ik mij uitstekend vinden, want kunst is telkenmale in staat om mij weer te betoveren.”
Met de onderaardse goden heeft organist, dirigent en componist Leenders niet zoveel. “Wel is er voor mij een wezenlijk verband tussen kunst en religie. Ook weer verwoord door een Latijns begrip: religione obstrictus, wat staat voor de heilige verplichting. Dat is wat musiceren voor mij is. Zodra de kunstenaar vanuit deze religione obstrictus werkt, zal hem eeuwige roem ten deel vallen. In de hemel en op aarde.”