Enkele dagen voor “The Funeral of Queen Elizabeth” bezochten we Exeter. Het gehele centrum was aangekleed als een groot condoleance centrum; alle winkels, etalages en openbare ruimten betuigden hun medeleven en op diverse plekken werd de mogelijkheid geboden schriftelijk een boodschap over te brengen.

Voor The Cathedral lag een bloemenzee waar voorbijgangers selfies namen, nadat ze een ruikertje hadden achtergelaten. Binnen was uiteraard ook ruimschoots de gelegenheid tot schriftelijk medeleven. Met de begrafenis in mijn achterhoofd zag ik dat vrijwel de gehele vloer bezaaid is met gedenkstenen van overleden vorsten, bisschoppen en overige adellieden.

Voor de beter gestelden is een afzonderlijke crypte of beeldengroep gecreëerd, waarmee de toegang tot het eeuwige leven eigenlijk niet meer kan missen. In deze dagen van collectieve rouw ziet de zon gelukkig kans haar stralen via de immense glas-in-lood ramen binnen te werpen.

Uitgelicht; dat kan geen toeval zijn.

MAT VAN DER HEIJDEN

Crypte in de kathedraal van Exeter