In het Kunstmuseum in Den Haag zag ik een mooie duo-tentoonstelling van Piet Mondriaan en Hilma af Klimt. Enerzijds bomen die alsmaar abstracter werden, anderzijds zwanen die vergroeiden tot kleurcirkels. Beide kunstenaars werden in hun beginjaren gedreven door godsdienstige en/of spirituele gronden, maar waar Mondriaan al snel het beeld prefereerde, liet Klint met teksten en symbolen ook later haar persoonlijke verhaal meespelen.

Goede kunst is tijdloos, wordt weleens gezegd. Doch de tijd waarin bovenstaande kunstenaars werkten, heeft grote invloed gehad op het maken en bekijken van hun schilderijen. Het lijkt me onmogelijk nu met de ogen van Mondriaan/Klint hetzelfde werk te zien.

Soms is het fijn meer te weten, soms vind ik het juist heerlijk verlost te zijn van alle symboliek, bedoelingen en esthetische uitgangspunten. Even stil en dan weer door.

Hilma af Klint en Piet Mondriaan
KunstMuseum Den Haag

MAT VAN DER HEIJDEN

Drop off, 2024, potlood-papier, 32,5-25 cm