Tot een jaar of zes zijn kinderen meer dan volwassenen in staat om zichzelf te verliezen in een abstracte jeugdvoorstelling. In licht! Gaan kinderen als motten op zoek naar het licht op toneel. door Anke Riesenkamp

Twee grote theaters, twee provincies die zich onder de noemer P2 scharen achter een danstheatervoorstelling. Die warme steun mogen Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland van tout petit zich laten welgevallen. Ze komen dit najaar met licht! hun derde voorstelling, voor kinderen vanaf drie jaar.

Gerhard Verfaillie heeft de algemene leiding over cultuurcentrum Hasselt en is tevens dramaturg. Samen met het Theater aan het Vrijthof in Maastricht draagt hij zorg voor tout petit. “Wij verbinden ons aan makers, tout petit is een van de groepen die we, heel breed, begeleiden totdat ze groot genoeg zijn om uit te vliegen.”
tout petit is trouwens bijna zover, ze hebben dit jaar subsidie ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap, volgens Verfaillie een buitengewone prestatie. “Wanneer je zo nauw betrokken bent is het een bijzonder moment wanneer dit staat te gebeuren.”

“Tijdens eerdere voorstellingen merkten we dat kinderen als motten in de nacht op zoek gaan naar de bron van het licht op het toneel. In licht! Spelen we met dit gegeven”, legt Ciska Vanhoyland uit over de voorstelling die nog in wording is als we elkaar spreken.
Op het toneel staan drie spots op verrijdbare statieven. Die beelden de beweging van lichamen, licht en lichtbronnen uit. “Met deze drie elementen gaan we spelen.”

Ietwat verbaasd over de vraag of er een onderliggend verhaal is, legt ze uit dat licht! vooral abstract is. “Kleuters begrijpen dat heel goed, ze gaan makkelijk mee in sfeer en beweging. Verbeelding en verwondering zijn de basis. Pas als kinderen een jaar of zes zijn, gaan ze vragen stellen, bijvoorbeeld waarom we dansen zoals we dansen.”

Na elke voorstelling van tout petit mogen de kinderen zelf ook meedoen. Na licht! zullen kinderen bijvoorbeeld gaan tekenen met licht en de rest moet een verrassing blijven.

Vanhoyland vertelt met aanstekelijke pret over de wisselwerking tussen haar en haar danskompaan Lies Cuyvers: “Lies is heel krachtig, snel en klein. Ik ben een lange slungel en het vergt veel energie om haar te volgen. Ze daagt me uit. Ik daag haar uit. We overtreffen elkaar. Er is een scherpe actie en reactie en er gaat steeds een schepje boven op.”

Op de vraag hoe dat uitvliegen waar Gerhard Verfaillie over spreekt eigenlijk moet, is Ciska Vanhoyland even stil. “Eerst maar een plan uitstippelen en dan de stoute schoenen aandoen en … springen maar.”

licht! van tout petit gaat op 14 oktober in première in cultuurcentrum Hasselt. De Nederlandse première is gepland tijdens festival jong! in Maastricht. Daarna volgt een uitgebreide tournee. Op 22 oktober in C-mine Genk. toutpetit.be, ccha.be, c-minecultuurcentrum.be