Opgroeien in het midden van de vorige eeuw resulteerde op het platteland vaak in een bestaan waarbij de grootte van het gezin de levenswandel al voor een groot gedeelte bepaalde. Geld en middelen voor scholing waren vaak erg beperkt, zodat menigeen al op jonge leeftijd thuis aan het werk moest of in de kost ging. Waar de oudste zoon van het traditionele katholieke gezin soms nog de mogelijkheid kreeg een leerplek te verwerven bij een seminaar, werden de huishoudelijke taken doorgeschoven naar de dochters, waarbij de oudsten meteen ook de jongere gezinsleden mochten “opvoeden/verzorgen”.

Dat laat zijn sporen na in het verdere bestaan.

Maar ook aan het alsmaar zorg dragen voor anderen komt een einde. Dat gaat vanzelf, als je maar oud genoeg wordt. Terwijl je tijdgenoten één voor één verdwijnen zal je leefwereld langzaam kleiner worden. Onvermijdelijk. Zorg vooral ook goed voor jezelf.

MAT VAN DER HEIJDEN

Lies, 2023, olie-houtskool-katoen-nagels-board, 60-50 cm