Joris Van de Mortel omarmt een ‘messy’ esthetiek om over de chaos te vertellen.