Hedendaagse kunstenaar reageert op het oeuvre van Willem Witsen.