Focus op de stip als fundament in de kunst; van pointillisme over pop-art tot pixels.